رادیو اصلاحات

رادیو اصلاحات، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وس…

 • ۱۶ در شب آخر شاه شاهان

  یوسف نازنین

 • درس ۶_ ولیِ من زنده است

  کتاب ایوب

 • قدّوسیت خدا

  صفات خدا

 • مزامیر فصل ۱۰۳

  دکلمه

 • انجیل چیست؟ درس ۳۲

  کشیش سهراب رامتین

 • درس ۱۲_ بازگشت

  عیسی چه کرد؟ (درک کار عیسی)

 • مقدمه‌ای بر صفات خدا

  صفات خدا

 • مزامیر فصل ۱۰۳

  دکلمه

 • درس ۶_ ولیِ من زنده است

  کتاب ایوب

 • معنی و عملکرد اتحاد - درس ۴

  کشیش سهراب رامتین