رادیو فیض

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و…

 • ۱۵ بیدار شوید هوشیار شوید ای مومنین

  یوسف نازنین

 • ای آفریننده‌ی روان

  دختران تفتی

 • درس ۴_ تسلی‌دهندگان مزاحم

  کتاب ایوب

 • مزامیر فصل ۷۳

  دکلمه

 • سرودهای پرستشی

  کشیش لی

 • درس ۱۰- اسامی مسیح

  شالوده‌ها، بخش دوم

 • درس ۹- کشف اراده‌ی خدا

  مبانی زندگی مسیحی

 • انجیل چیست؟ درس ۳۳

  کشیش سهراب رامتین

 • خدای ما خدای تثلیث - درس ۳

  کشیش سهراب رامتین

 • قدّوسیت خدا

  صفات خدا