RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Andeha re

  https://amf.fpma.church AMF

 • Hataka

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesosy irery ihany

  Fihirana Ffpm 479

 • Zahay zazakely

  Fihirana Ffpm 479

 • Jesosy Mpanavotra

  https://amf.fpma.church AMF

 • Feo miantso

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ekeko tsotra izao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Eo anilanao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Medley

  https://amf.fpma.church AMF

 • Mamelà ny nosinay

  Tanora Masina Itaosy FLM