RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Ho Fanasina

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesoa

  https://amf.fpma.church AMF

 • Andriamanitra fitiavana

  https://amf.fpma.church AMF

 • Be strong

  https://amf.fpma.church AMF

 • Be strong

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ny teninao Jehovah no hianaranay

  Fihirana Ffpm 479

 • Izahory Jesosy

  https://amf.fpma.church AMF

 • Hafaliana Lehibe

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesoa no sakaiza

  Fihirana Ffpm 479

 • Inty fa vonona aho

  https://amf.fpma.church AMF