• Live

  • Album cover

SMO INFORMATIVNA RADIJSKA POSTAJA S STATUSOM POSEBNEGA REGIONALNEGA POMENA s povdarkom na regionalnih in lokalnih informacijah.