• Live

  • Album cover

Radio Öckerö i Västra Götalands län Radio-frekvens FM 94,1 Sändaren är placerad på Öckerö, 40 m över havsnivån med en sändareffekt på 250W. Räckvidden är från Marstrand i norr till Vrångö i söder.