• Live

Portál JankoHraško.sk - studnica slovenského folklóru sme založili v marci 2007. Našim cieľom je od vtedy poskytovať Vám, milovníkom slovenského folklóru aktuálne informácie o folklórnych podujatiach, o aktivitách folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb, remeselníkov a vytvoriť priestor na vašu diskusiu.