• BOBINA

  01:00 - 02:30

 • L’Informazione di Blackout

  09:30 - 11:00

 • Cattivi Pensieri

  12:00 - 14:00

 • Ahhh! Non c'ho Piu Voglia!

  14:00 - 15:30

 • Spessore

  15:30 - 17:30

 • Black Jack

  17:30 - 19:30

 • BOBINA

  19:30 - 20:30

 • Frittura mista / Radio Fabbrica

  20:30 - 22:30

 • Riot on Sunset Strip

  22:30 - 00:00

 • High Voltage

  00:00 - 01:00