• Live

  • Album cover

- Radio Islamske zajednice u BiH, radio BIR je startao sa emitovanjem programa 11.02.2008. godine. Programska shema obuhvata sadržaje edukativnog, informativnog, obrazovnog i vjerskog karaktera.