Η Φωνή Της Ελλάδας - EPT

ο ελληνικό «παγκόσμιο» ραδιόφωνο. Η φωνή όλων των Ελλήνων στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.