• Live

  • Album cover

Bobar radio je okrenut je urbanoj populaciji, sa programskom šemom koja je prilagođena poslovnim ljudima, aktivnoj potrošačkoj populaciji, učesnicima u saobraćaju i mladima. U eteru, i po drugim platformama, * Bobar radio* emituje isključivo kvalitetnu domaću i stranu zabavnu muziku.