• Live

  • Album cover

MWY o gerddoriaeth, MWY o chwerthin a MWY o ddewis. Gwasanaeth cerddoriaeth ac adloniant digidol yn cynnig mwy o ddewis i siaradwyr Cymraeg. Mae Radio Cymru 2 yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6.30am ac 8.30am, ar ddydd Sadwrn rhwng 7am a 9am, ac ar fore Sul rhwng 8am a 10am, er mwyn cynnig y dewis gorau a mwyaf eglur posib.