• Stage Theme

  Yuriko Keino

 • Tazmily Variation [Unused]

  Shogo Sakai

 • Blessing of the 8 Generals II

  Yuka Tsujiyoko

 • Boss Battle

  Yoshitomi Ryoji/Ishikawa Kozue

 • Alhafra

  Motoi Sakuraba

 • Campaigne of Fire

  Yuka Tsujiyoko

 • Gathering Comrades

  Hitoshi Sakimoto

 • Game Room

  Ichiro Shimakura, Yoshimasa Ikeda

 • Prelude~ Legends passed on

  Yuka Tsujiyoko

 • Firetop Mountain

  Nobuko Toda & Norihiko Hibino