• Live

  • Album cover

Radio VRD is een vzw. Jaarlijks is er een algemene vergadering, en om de drie jaar wordt hieruit een dagelijks bestuur gekozen. Momenteel vormen deze personen het dagelijkse bestuur van Radio VRD.