• Maan Bhi Chandur Khei Ghayan

  Kishin Juriani

 • Are Hat Pare Hat

  Koshi Lalwani

 • Tu Laila

  Saral Roshan

 • Parchan Shaala

  Drshika Advani

 • Hin Janam Huna Janam

  Manjushree Assudani Tejwani

 • Tosaan Munhinji Suhina Yaar

  Ramesh Hemrajani

 • Kashta Kashala Katiba Venda

  Ramesh Hemrajani

 • 04 Jhulelal Ji Jai Kayo

  Unknown

 • Cheti Chand Joon Wadhayoon

  Saral Roshan-9029033365

 • Shilpa Rao

  Various Artists (Sindhi Rocks)