• Live

  • Album cover

Detaliază componenţa echipei de redacţie, structura grilelor de programe şi a frecvenţelor de emisie, cu detalii privind evenimente muzicale .