• Spievaj Aleluja

  JAROŠ Miro,SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU, DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÉHO ROZHLAS

 • Potom Prišlo Ráno

  Sbor JaromÍra HniliČky Orchestr Gustava Broma

 • Spievaj Aleluja

  JAROŠ Miro,SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU, DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÉHO ROZHLAS

 • Potom Prišlo Ráno

  Sbor JaromÍra HniliČky Orchestr Gustava Broma

 • Biela Pieseň

  Janais SmatanovÁ Zuzana

 • Potom Prišlo Ráno

  Sbor JaromÍra HniliČky Orchestr Gustava Broma

 • Biela Pieseň

  Janais SmatanovÁ Zuzana

 • Potom Prišlo Ráno

  Sbor JaromÍra HniliČky Orchestr Gustava Broma

 • Sen

  Lucie DusilovÁ Lenka

 • Ordinary World

  Duran Duran