Radio Mantra

Transcendental music 24/7

 • Jaya Radha Madhava 25.01.2004

  Bhakti Vijnana Goswami

 • Lithuanian Summer Festival 2013.07.22 Kirtan 2

  His Holiness Niranjana Swami

 • Bow Down Mister

  Boy George

 • Krishna Govinda Govinda

  His Holiness Lokanath Swami

 • Sri Sachi Suta Astakam

  Vaiyasaki Das

 • Gopinatha

  Prapannam das

 • 01 Yasomatinandana

  His Holiness Niranjana Swami

 • Hare Krishna Kirtan 18

  His Holiness Lokanath Swami

 • Kak raspuskaietsia buton bhakti

  Aditi Dukhaha Prabhu

 • Kijani Ki Bale Tomaro Dhamete

  Bhakti Charu Swami