• Live

  • Album cover

Radio Bihać počeo je sa radom u martu 1966. godine, prvo eksperimentalno, a potom i redovnim programom, u okviru NIRDU Krajina. Decembra 1992. godine, zbog nastalih okolnosti, u Bihaću je formirano JP RTV Bihać u okviru kojeg je, pored radijskog, emitovan i TV program.