• og takk for i dag. Finn Lie

    Liv Glaser er dagens diva

  • og takk for i dag. Finn Lie

    Liv Glaser er dagens diva

  • og takk for i dag. Finn Lie

    Liv Glaser er dagens diva