• Alltid på väg

  Ingmar Johansson

 • [Untitled Track]

  Donnie McClurkin

 • Ängel

  Ingamay & Jan Teigen

 • Jeg Elsker Deg Jesus

  Mette & Roger

 • I Mårra

  Kor de Ville

 • Jeg kan ikke tælle dem alle

  Bjarne Larsen

 • Jeg gik alene

  Karin og Carlo Larsen/Karin of Carlo Larsen

 • Hans namn är Jesus 1 / Herre ditt namn 2

  Mikael Järlestrand

 • Har du et såret hjerte

  Jane, Helle og Erik Kjeldsen

 • Herre, jeg vil gerne takke

  Indre Missions medarbejdere