• TOP 50 VOCAL TRANCE 2014 (part 1) [uiI]

  Paradise

 • Progressive Top 10 June 2015 [Add]

  Paradise

 • Progressive Trance Top 10 August 2016 [Roz]

  Paradise

 • Emotional Uplifting Trance (April 2015 Mix #42) [wXZ]

  Paradise

 • Amazing Vocal Trance August 2016 Mix 64

  Paradise

 • Emotional Uplifting Trance (January 2015 Mix #34) [uiw]

  Paradise